Organization Development & Change

CHANGING PERSPECTIVES

Tenkan

Changing PerspectivesTENKAN Organization Development & Change ondersteunt klanten bij het verkennen van nieuwe en uitdagende marktomstandigheden.

Door verandering van perspectief en het innemen van andere posities, worden nieuwe aanpakken om in te spelen op veranderende marktomstandigheden verkend.


Hiervoor is de kennis, ervaring en motivatie van medewerkers van essentieel belang. In interactieve workshops worden medewerkers uitgedaagd om hun creativiteit en kennis ten volle in te zetten om zo tot een veranderaanpak te komen die gedragen wordt op alle lagen van de organisatie.

Diensten

 • HR Consulting
 • Training
 • Coaching
 • Aanpak

  Intrinsieke motivatie, betrokken organiseren  TENKAN betrekt medewerkers in veranderingsprocessen door organisatie doelstellingen te koppelen aan individuele carriere doelstellingen.

  In interactieve workshops worden deelnemers uitgedaagd om nieuwe en/of andere benaderingen te verkennen.


  Door het vastellen van een helder en aansprekend gemeenschappelijk doel en door medewerkers de ruimte en autonomie te bieden om dat doel te bereiken, kunnen organisaties gebruik maken van hun meest belangrijke concurrentievoordeel: de intrinsieke motivatie van de medewerkers.

  Klanten

  Robbert Lunsingh Scheurleer heeft de afgelopen jaren voor diverse klanten gewerkt.


  tenkan_klmgroundservice

  KLM ground services

  tenkan_klmgroundservice

  KLM ground services

  "Binnen onze organisatie heeft Robbert binnen 2 projecten een belangrijke rol gespeeld: de professionalisering van HR managers en het herijken van de integrale HR visie van KLM Ground Services. Mij zijn 2 zaken opgevallen: Robbert kiest niet voor de makkelijke weg van copy/paste van bestaande concepten op een nieuwe opdracht. Hij vraagt door totdat er duidelijk beeld ontstaat over wat er nodig is voor de organisatie en stemt daar z'n aanpak op af. Door zijn optreden is hij in staat om een "veilige" atmosfeer te creëren waarbij ruimte is voor verschillende afwegingen om uiteindelijk met het team tot een beter resultaat te komen."

  Jan Willem De Jong
  VP Human Resources Ground Services at KLM

  KLM

  KLM

  "I have worked with Robbert twice, and both times with great results. As a consultant he is challenging, inspiring, perceptive and focussed. Doesn't use 'one-size-fits-all' models, but is really making an effort to understand the (underlying) issues and provide solutions (in co-creation) and helps to execute them. It's the 'whole nine yards'. As a person he is very easy going, which makes a nice person to work with."

  Rob Regter
  VP Human Resources Cargo at KLM

  tenkan_hero

  Hero Benelux

  tenkan_hero

  Hero Benelux

  "Robbert heeft ons het afgelopen jaar ondersteund in het uitrollen van onze organisatiestrategie, waarbij onze medewerkers actief zijn betrokken in het formuleren van het implementatieplan. In korte tijd was Robbert in staat om tot een concreet maatwerkplan voor onze organisatie te komen. Hij heeft hier zijn sterke analytische- en communicatieve vaardigheden gecombineerd met zijn ervaring, kennis en pragmatisme. Wij hebben Robbert ervaren als een professionele sparringpartner en kijken terug op een zeer prettige en succesvolle samenwerking."

  Wouter van Doorm
  Regional HR Director


  Overig


  tenkan_anwbtenkan_dsmtenkan_europesecommisietenkan_rabobanktenkan_nuffictenkan_prorail

  tenkan_indtenkan_verkeerenwaterstaat

  Bureau

  Robbert Lunsingh Scheurleer MMC is de drijvende kracht achter TENKAN ODC.


  Als ervaren adviseur, procesbegeleider en coach richt Robbert zich op het koppelen van bedrijfsdoelstellingen aan de individuele doelstellingen van medewerkers.
  Op basis van zijn brede werkervaring in zeer diverse culturen en organisaties is hij in staat om op energieke en inspirerende wijze de dialoog op gang te brengen en verandering bottom-up vorm te geven. Daarbij maakt hij gebruik van verschillende interventies op zowel groepsniveau als individueel niveau.
  Afgestudeerd als Communicatiekundige en Management Consultant heeft Robbert meer dan 10 jaar ervaring als adviseur, trainer en coach.

  Na een start in de financiële dienstverlening, heeft Robbert de overstap gemaakt naar de consultancy. Hij heeft ruime ervaring opgedaan op het gebied van advisering, procesbegeleiding, training en coaching. In de afgelopen 12 jaar heeft hij adviesopdrachten verricht in meer dan 25 landen zoals verschillende lidstaten van de Europese Unie, Kazachstan, Oekraïne en Iran. Hij heeft ervaring met zowel publieke als private opdrachtgevers.
  Als organisatieadviseur heeft Robbert gewerkt aan verschillende projecten in complexe (internationale) omgevingen. Hij is sterk in het faciliteren van veranderprocessen en het op gang brengen van de dialoog tussen management en medewerkers.


  Voorbeelden van projecten:

 • Vormgeving en begeleiding van een largescale intervention rond een nieuwe strategie bij HERO Nederland
 • Begeleiding van een professionaliseringstraject bij de RABOBANK
 • Professionalisering HR bij KLM
 • Strategiesessies , programma- en project management training bij DSM
 • Begeleiding inrichten van verbeterde Asielprocedure voor IND en Raad voor Rechtsbijstand
 • Coaching diverse managers en professionals
 • Advisering spoorwegbedrijf in Litouwen rond veranderende marktpositie na toetreding EU
 • Advisering en begeleiding rond opzetten businesscenter in Oekraïne.

 • In 2009 heeft Robbert de Post Doctorale Opleiding voor Management Consultants aan de VU afgerond.

  Zijn eindonderzoek, onder begeleiding van Prof. Dr. Mr Steven Ten Have en Prof. Dr. Léon de Caluwé was getiteld:

  “Involving Professionals in Change: Working towards Organisational Commitment”

  Contact

  Address

  Sprendlingenstraat 50

  5061 KN Oisterwijk

  The Netherlands

  Phone

  R. Lunsingh Scheurleer: +31 6 24219883

  Email

  Info: info@tenkan.nl
  Support: info@tenkan.nl